Strona Główna
Dotacje

Od lutego 2016 r rusza poprawiony program dofinansowania do urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych OZC. istnieje możliwość uzyskania 40 - 50 % dofinansowania. 

Szczegóły programu PROSUMENT będą prezentowanie na stronach NFOŚ i BOŚ na początku roku 2016. Program skierowany będzie głównie do Inwestorów chcących założyć moduły fotowoltaiczne do 40 kW mocy.

Firma Mawor kompleksowo realizuje instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, oraz instalacji fotowoltaicznych. Przygotowujemy dokumentację wymaganą do realizacji przedsięwzięcia, łącznie z tymi, potrzebnymi do podłączenia systemu do sieci energetycznej.